Rope Skipping

Rope skipping jako sportovní disciplina byl zformován v 60. letech minulého století v USA Pan Richard Cendali inicioval jeho rozšíření do všech koutů země, také do Evropy. V roce 2005 se Rope skipping dostává do České republiky díky Mgr. Janě Černé-Beránkové.

Při osvojování techniky cvičení se švihadlem ovlivňujeme dovednost odrazu (různé druhy přeskoků), rychlost pohybu dolních končetin (frekvence přeskoků), dynamickou sílu dolních končetin (výška výskoku), manipulační dovednosti (souhru pohybu náčiní a těla), dynamickou rovnováhu (souhra vnitřních sil) a celkovou rytmizaci (soulad pohybu v čase a prostoru).

Základem Rope Skipping je, stejně jako u čehokoliv jiného, správná rozcvička a protažení po skončení tréninku. Při skákání držte lokty u těla, švihadlem otáčejte pouze pomocí zápěstní nikoliv celých paží. Mějte lehce pokrčená kolena (obzvlášť při dopadu), uvolněná ramena a zvednutou hlavu. Dalším důležitým pravidlem je, alespoň v začátcích, neskákat příliš vysoko – netrénované svaly a kosti by se mohly kvůli silným otřesům zranit.

Rope skipping je cvičení koordinační, rychlostní, vytrvalostní, a do jisté míry i silové. Podporuje kreativitu, hravost, cit pro rytmus,  časování pohybu a týmovou spolupráci. Rope skipping je aktivita, která je řazena do skupiny high impactových cvičení. Jedná se o pohyb s vyšším nárokem na zatížení kloubního aparátu, ale i kardiovaskulárního systému.

Někteří lidé tvrdí, že skákání přes švihadlo příliš zatěžuje a poškozuje klouby. Odborníci s tímto názorem ale nesouhlasí – pokud totiž skáčeme správně, nemusíme se negativních účinků vůbec obávat. Navíc pracujeme pouze se svou vlastní váhou. Svaly jsou navíc při skákání zapojeny naprosto odlišným způsobem než při jiných metodách cvičení. To ale není jedinou výhodou. Podporuje hustotu kostí, rovnováhu, sílu dolní i horní poloviny těla, zvyšuje aerobní kapacitu a zlepšuje koordinaci.

Skákat se nedoporučuje při vysoké nadváze, problémech s klouby, virovém onemocnění (rýma, kašel, chřipka…), onemocnění srdce nebo při vysokém tlaku.

MOMENTÁLNĚ ROPE SKIPPING NENÍ, ALE POKUD BYSTE MĚLI ZÁJEM A JSTE ASPOŇ TŘI, KONTAKUTJTE NÁS A MY PRO VÁS HODINU OTEVŘEME