SPINNING®

SPINNING® je skupinové cvičení na stacionárním kole, provozované s hudbou. Program SPINNING® vytvořil v 80. letech 20. století dálkový cyklista Jonathan Goldberg, známý jako „Johnny G.“.Ten při své přípravě na závod "Race Across America" hledal možnost, jak částečně přesunout svůj tréninkový program do místnosti. Tak vznikl indoorcyclingový program SPINNING®.

SPINNING® patří mezi aerobní cvičení, kdy si každý jezdec volí svou zátěž dle svých možností a cílů, tempo určuje rytmus hudby. Tento mladý sport probíhá pod vedením lektorů, kteří jsou držiteli certifikačního plánu J.G.S.I. (Johnny G Spinning Instruktor) a podle tvrzení firmy je nenáročný na koordinaci pohybů, nezatěžuje kloubní systém a jeho cílem je celkové procvičení svalů nohou, hýždí, paží a trupu.

Obzvláště velký důraz klade na techniku jízdy na kole. Získané návyky lze využít v terénu a to jak na kole silničním, tak horském kole. V programu SPINNING® existuje pět základních stylů jízdy a tři pozice rukou. Tím se, na rozdíl od typických skupinových cvičení, snižuje množství variací choreografie a techniky jsou proto neměnné.

Typy terénů

Ve všech typech terénů simuluje SPINNING® dvě pozice – v sedle a ze sedla. Základní terény jsou různě kombinovány pomocí různých technik do situací, se kterými se lze setkat při jízdě venku. Uživatelé se nejprve učí sedět v rovině, poté i jízdu do kopce.

  • roviny - zpravidla se jezdí s nízkou zátěží
  • kopce - jsou simulovány použitím naopak těžší zátěže

Následují těžší úrovně:

  • rovina ze sedla (running)
  • kopec (kopec ze sedla) ve stoje

Po zdokonalení těchto dvou technik v sedle a ze sedla, následují:

  • skoky
  • sprint

V průběhu celého cvičení je ve SPINNING® důležité rytmické uvolnění, efektivní šlapání, vizualizace a dýchání. Následuje důkladný strečink a relaxace.

spinning fitness most zari

spinning + posilovani fitness most